Stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
21 sierpnia 2020

Stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/387/273/DG/2020