Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw
17 marca 2021

Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 333 oraz 333A, druki sejmowe nr 909, 914 i 914-A), Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

Konfederacja Lewiatan, KL/125/91/AZ/2021

Pobierz