Stanowisko ZPPE do druku nr 382
26 maja 2020

Stanowisko ZPPE do druku nr 382

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382), przedstawiamy stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki, członka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/268/189/DG/2020