Stanowisko ZPPM dot. wprowadzenia nowej daniny publicznej na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej płaconej przez dostawców usług VoD
29 kwietnia 2020

Stanowisko ZPPM dot. wprowadzenia nowej daniny publicznej na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej płaconej przez dostawców usług VoD

W związku z zaplanowanym pierwszym czytaniem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 344), przedstawiamy stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, członka Konfederacji Lewiatan, dotyczące wprowadzenia nowej daniny publicznej na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej płaconej przez dostawców usług VoD.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/202/133/KK/2020