Strategia Przemysłowa, czyli priorytety UE na najbliższe lata
01 października 2020

Strategia Przemysłowa, czyli priorytety UE na najbliższe lata

W trakcie spotkania online Kinga Grafa, Dyrektor biura Lewiatana w Brukseli i Adam Dorywalski, ekspert Lewiatana ds. UE w Brukseli, przedstawili zainteresowanym firmom i związkom członkowskim główne założenia tzw. odnowionej Strategii Przemysłowej UE z 10 marca br. Została ona ogłoszona tego samego dnia co propozycja Komisji dot. budżetu UE na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy i Rozwoju, aby podkreślić jak ważny jest przemysł  dla przyszłości UE.

 

Ogłoszona przez Komisję Strategia Przemysłowa UE kładzie główny nacisk na zieloną transformację i tzw. Europejski Zielony Ład, którego celem jest zapewnienie neutralności klimatycznej do 2050 r., ale także na transformację cyfrową i kwestię utrzymania konkurencyjności przemysłu europejskiego w świecie. W związku z tym kluczowe jest dalsze zacieśnianie jednolitego rynku i likwidacja licznych barier administracyjnych, na które skarżą się firmy w poszczególnych państwach członkowskich.

Bardzo ważne jest również, aby UE więcej niż dotychczas inwestowała w innowacje i nowoczesne technologie, które pomogą nam w szybszym wprowadzeniu zielonej i cyfrowej transformacji. W tym kontekście w Brukseli dyskutuje się dużo o tzw. technologicznej suwerenności, która jest reakcją na szybki rozwój technologiczny w USA i Chinach. Nie ma jasnej definicji tego pojęcia, ale biznes europejski wyraźnie podkreśla, że suwerenność technologiczna powinna zapewnić niezbędne warunki do wzmocnienia i rozwoju zdolności przemysłowych i technologicznych Europy, zwłaszcza, ale nie wyłącznie, we wszystkich kluczowych strategicznych dziedzinach technologii. Jest ona elementem szerszego pojęcia tj. strategicznej autonomii europejskiej.

„Realizacja strategicznej autonomii europejskiej wymagałaby przywrócenia części produkcji z powrotem do UE (m. in. substancji czynnych i półproduktów do produkcji leków), ale także być może zrewidowania niektórych zapisów dot. polityki konkurencji, która pozwoliłaby na powstawanie tzw „europejskich championów”, czyli dużych firm będących w stanie konkurować z firmami z Chin i USA na rynkach w państwach trzecich. Kwestia ta jest teraz bardzo intensywnie dyskutowana w Brukseli, ponieważ jest też dużo argumentów przeciwnych, wskazujących na ryzyko tworzenia się oligopoli, co podważyłoby samą istotę jednolitego rynku UE. Temat przyszłości strategii przemysłowej będzie dyskutowany podczas trwającego właśnie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej” – mówi Kinga Grafa, Dyrektor biura Lewiatana w Brukseli.

„W ramach Strategii Przemysłowej, Komisja zidentyfikowała 14 ekosystemów przemysłowych obejmujących ok. 70% gospodarki UE. W założeniu są to sieci powiązań pomiędzy firmami, sektorami i instytucjami, a nie proste odzwierciedlenie łańcuchów wartości. Takie podejście ma na celu nie tylko podkreślić współzależności między państwami członkowskimi, ale także zidentyfikować niedociągnięcia na jednolitym rynku i służyć za punkt wyjścia przy opracowywaniu różnych polityk. W obecnej sytuacji można np. na tej podstawie oszacować jak bardzo poszczególne ekosystemy ucierpiały ze względu na pandemię koronawirusa i skonstruować pakiety pomocowe zaadresowane do poszczególnych sektorów.” – mówi Adam Dorywalski, ekspert Lewiatana ds. UE w Brukseli.

 

Konfederacja Lewiatan