Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowej
21 października 2022

Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowej

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz niektórych innych ustaw (nr UD437), Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/400/194/AB/2022

Pobierz