Świadczenie usług drogą elektroniczną – uwagi Lewiatana
23 stycznia 2024

Świadczenie usług drogą elektroniczną – uwagi Lewiatana

W związku z zaproszeniem do konsultacji założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw wdrażającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych, AUC) Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/41/9/ET/2024

Pobierz