System elektroenergetyczny – uwagi Lewiatana dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
03 września 2021

System elektroenergetyczny – uwagi Lewiatana dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 2.08.2021 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska – 642), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/332/233/DZS/2021

Pobierz