System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – uwagi Lewiatana do proj. nowelizacji ustawy
06 maja 2022

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – uwagi Lewiatana do proj. nowelizacji ustawy

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (nr UA7 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/168/78/AB/2022

Pobierz