Szczególne rozwiązania dot. niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – uwagi Lewiatana
02 września 2022

Szczególne rozwiązania dot. niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do procedowanego aktualnie w Sejmie projektu ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (druk nr 2543) Konfederacja Lewiatan przekazała swoje uwagi.

KL/335/167/AB/2022

Pobierz pismo