Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych – stanowisko Lewiatana dot. projektu ustawy
14 stycznia 2022

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych – stanowisko Lewiatana dot. projektu ustawy

Konfederacja Lewiatan wyraża głębokie zaniepokojenie propozycją zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, projektu z dnia 10 stycznia 2022 roku. Szczególnie zwracamy uwagę na fakt, że zapisy ustawy w szczególny sposób wspierają krajowego monopolistę, PGNiG S.A. niebagatelną kwotą sięgającą 16 miliardów złotych w 2022 roku. Środki na dofinansowanie PGNiG S.A. mają pochodzić w większości – zgodnie z zapisami ustawy – w kwocie 4 miliardów złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe ponad 6 miliardów złotych ma pochodzić z wpływów ze sprzedaży certyfikatów CO2 przez polski rząd.

KL/11/5/AB/2022

Pobierz stanowisko