Szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – uwagi Lewiatana
25 stycznia 2023

Szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – uwagi Lewiatana

W związku z procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2950) Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do projektu.

KL/42/15/JS/2023

Pobierz pismo