Szczegółowe warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – uwagi Lewiatana
16 września 2022

Szczegółowe warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo ministra klimatu i środowiska (sygnatura DP-WOPIII.0220.35.2022.EF z dnia 9 września 2022 r.), kierujące projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (nr 914 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) do ponownych konsultacji, Konfederacja  Lewiatan przesłała uwagi.

KL/353/178/JS/2022

Pobierz