Szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – uwagi Lewiatana
15 listopada 2023

Szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 23 października 2023 r. znak sprawy PT7.8100.6.2023 kierującego do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/427/199/ASW/2023

Pobierz pismo