Szósty pakiet sankcji UE na Rosję – co w nim się znajduje?
05 maja 2022

Szósty pakiet sankcji UE na Rosję – co w nim się znajduje?

fot. European Union 2022

Przedstawiamy informacje na temat sankcji przyjętych w odpowiedzi na agresję Rosji, najnowszymi wytycznymi opublikowanymi przez Komisję Europejską, a także aktualizacjami dotyczącymi ustawodawstwa rosyjskiego i ukraińskiego.

Szósty pakiet sankcji UE 

Podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim, przewodnicząca Komisji von der Leyen przedstawiła zarys szóstego pakietu unijnych sankcji. Główne punkty propozycji Komisji są następujące:

 • Całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej, morskiej i rurociągowej, surowej i rafinowanej. Stopniowa rezygnacja z dostaw rosyjskiej ropy naftowej nastąpi w ciągu sześciu miesięcy, a produktów rafinowanych do końca roku.
 • Sporządzenie listy wysokich rangą oficerów wojskowych i innych osób, które popełniły zbrodnie wojenne i które są odpowiedzialne za nieludzkie oblężenie miasta Mariupol.
 • Wykluczenie Sberbanku – zdecydowanie największego banku Rosji – i dwóch innych dużych banków z systemu SWIFT.
 • Zakaz emisji na częstotliwościach radiowych i telewizyjnych UE dla trzech dużych rosyjskich nadawców państwowych.
 • Zakaz świadczenia usług księgowych i konsultingowych na rzecz firm rosyjskich.

Propozycje te są obecnie omawiane przez Komitet Stałych Przedstawicieli UE (COREPER). Gdy otrzymają zielone światło, zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Najnowsze wytyczne Komisji Europejskiej

W ostatnich dniach Komisja Europejska opublikowała dodatkowe wytyczne dla wprowadzonych wobec Rosji ograniczeń dotyczących towarów luksusowych, ubezpieczeń i reasekuracji, sprzedaży papierów wartościowych i depozytów, handlu humanitarnego i handlu. Dostęp do wszystkich wytycznych można uzyskać pod tym linkiem. 

Działania podjęte przez USA

W dniu 28 kwietnia prezydent Biden przedstawił kompleksową propozycję pociągnięcia do odpowiedzialności rosyjskich oligarchów i elit. Prezydent proponuje m.in. utworzenie sprawnego organu administracyjnego, który zajmowałby i konfiskował aktywa oligarchów. Odpowiedni arkusz informacyjny można znaleźć tutaj.

Aktualne regulacje prawne – Rosja

3 maja prezydent Putin podpisał dekret w sprawie odwetowych środków ekonomicznych w związku z nieprzyjaznymi działaniami niektórych państw obcych i organizacji międzynarodowych.  Dokument został opublikowany na oficjalnym portalu informacji prawnej. Dekret został przyjęty „w związku z nieprzyjaznymi i sprzecznymi z prawem międzynarodowym działaniami Stanów Zjednoczonych i państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, które się do nich przyłączyły, mającymi na celu bezprawne pozbawienie Federacji Rosyjskiej, obywateli Federacji Rosyjskiej i rosyjskich osób prawnych prawa do własności i (lub) ograniczenie prawa do własności, w celu ochrony interesów narodowych Rosji”. Dokument zabrania władzom, osobom i organizacjom podlegającym jurysdykcji Federacji Rosyjskiej:

 • dokonywania transakcji z zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi objętymi sankcjami rosyjskimi
 • wypełniania zobowiązań wobec osób objętych sankcjami w ramach zakończonych transakcji (w tym w ramach zawartych kontraktów handlu zagranicznego)
 • przeprowadzania transakcji finansowych, których beneficjentami są osoby objęte sankcjami
 • wywozu z kraju produktów i surowców, które zostały wyprodukowane lub wydobyte w Rosji w celu sprzedaży przez osoby, które zostały objęte restrykcjami odwetowymi Federacji Rosyjskiej.

Dekret zobowiązuje rząd do sporządzenia w ciągu 10 dni list osób i firm zagranicznych, które zostaną objęte sankcjami, a także określenie „dodatkowych kryteriów” dla szeregu transakcji, które mogą podlegać ograniczeniom. Ważne uwagi:

 • Lista ta może być w każdej chwili aktualizowana.
 • Rząd rosyjski jest zobowiązany sporządzić listę surowców, których dotyczą sankcje.
 • Dekret może mieć wpływ na transakcje i kontrakty dotyczące energii: zakres dekretu jest bardzo szeroki i może dotyczyć wszystkich transakcji i kontraktów z wyznaczonymi osobami i podmiotami.
 • Dekret nie dotyczy wskazanych wcześniej polityków, którzy podlegają zakazowi wydawania wiz i zamrożeniu aktywów.

Więcej informacji (w języku rosyjskim) można znaleźć tutaj.

Aktualne regulacje prawne – Ukraina

W załączeniu znajduje się również najnowsza aktualizacja przepisów dotyczących ustawodawstwa rozpatrywanego na Ukrainie, przekazana przez Ukraińskie Stowarzyszenie Biznesu i Handlu (UBTA). Proponowane środki mają na celu ułatwienie handlu.

Projekt ustawodawczy nr 7311 przewiduje zmianę kilku głównych podatków, taryf przywozowych i innych równoważnych opłat w świetle rosnących obaw dotyczących dochodów budżetowych.

Projekt ustawodawczy nr 7313 proponuje się ograniczenie importu na terytorium Ukrainy produktów leczniczych (leków) wyprodukowanych w Rosji lub Białorusi na terytorium Ukrainy.

W projekcie ustawodawczym nr 7324 proponuje się jednostronne uznanie równoważności wydanej przez UE deklaracji zgodności z europejskimi przepisami technicznymi i normami mającymi zastosowanie do produktów przemysłowych.

źródło: BusinessEurope