Sztuczna inteligencja szansą dla innowacji – relacja ze spotkania dot. projektu nowych regulacji UE
27 maja 2021

Sztuczna inteligencja szansą dla innowacji – relacja ze spotkania dot. projektu nowych regulacji UE

W maju Konfederacja Lewiatan zorganizowała spotkanie „Sztuczna inteligencja szansą dla rozwoju innowacji – szanse, wyzwania, zagrożenia”. Celem spotkania było omówienie przepisów pierwszego, unijnego projektu regulacji w sprawie sztucznej inteligencji. Wydarzenie było również idealną okazją do wymiany poglądów na temat polityki zarządzania danymi w Unii Europejskiej.

Tekst ukazał się w majowym wydaniu biuletynu europejskiego Lewiatana Brussels Headlines

Długo wyczekiwana unijna regulacja

Po prawie trzech latach intensywnych prac, 21 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła  projekt rozporządzenia, które wprowadza zharmonizowane zasady dot. sztucznej inteligencji.

Goście Konfederacji Lewiatan – Justyna Romanowska (kierownik referatu cyfryzacji i attaché ds. cyfrowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej), Kilian Gross (kierownik wydziału Artificial Intelligence Policy Development and Coordination w Komisji Europejskiej) oraz Michał Boni (pracownik naukowy Wilfried Martens Centre for European Studies i były poseł do Parlamentu Europejskiego) przedstawili swoje opinie na temat treści samych przepisów, a także przybliżyli ich możliwy wpływ na rozwój innowacji i wzrost znaczenia firm technologicznych działających w Europie. Postawili też zasadnicze pytanie – czy przepisy projektu rozporządzenia przyspieszą, czy też może odwrotnie – zahamują rozwój systemów sztucznej inteligencji?

Regulacja horyzontalna, oparta na ryzyku

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że od początku prac nad projektem przyjęto podejście horyzontalne, a nie sektorowe. Ma ono sprzyjać uniwersalności przepisów i przeciwdziałać mnożeniu się kolejnych regulacji, osobnych dla każdego sektora gospodarki.

W czasie spotkania eksperci dokładnie wyjaśnili na czym polega podejście oparte na ryzyku i czym są systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, a więc te, które mogą w znaczący sposób ingerować w życie człowieka. Jednocześnie podkreślili, że im większy poziom ryzyka danego systemu, tym większe będą obciążenia regulacyjne dla producentów, dystrybutorów czy użytkowników.

Sztuczna inteligencja a dane

Oczywiste jest, że systemy sztucznej inteligencji nie mogą działać bez danych. Uczestnicy spotkania wskazali, że jeśli chcemy właściwie wykorzystywać sztuczną inteligencję, musimy mieć możliwość gromadzenia wystarczających ilości danych. Możemy sobie bez problemu wyobrazić, że dane dostępne na rynku europejskim mogą być niewystarczające. Eksperci zwrócili również uwagę na to, że problemem jest nie tylko dostęp do danych, ale często też sama ich jakość.

Elżbieta Dziuba, ekspertka Departamentu Prawa Gospodarczego Konfederacji Lewiatan
e-mail: edziuba@konfederacjalewiatan.pl

 

Konfederacja Lewiatan