Sztuczna inteligencja – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej
11 czerwca 2021

Sztuczna inteligencja – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmujemy wyważone podejście Komisji Europejskiej do kierunku rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej i docenia enumeratywną listę zastosowań aplikacji wysokiego ryzyka, a także oparcie się na wewnętrznych ocenach zgodności wraz z branżowymi kodeksami postępowania. Dostrzegamy jednak potrzebę skupienia się w dalszych pracach legislacyjnych na zapewnieniu konkurencyjności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w zakresie sztucznej inteligencji.

Konfederacja Lewiatan, KL/233/170/ED/2021

Pobierz