Sztuczna inteligencja – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
23 lipca 2021

Sztuczna inteligencja – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W związku z posiedzeniem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, na którym na zostać rozpatrzony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii (COM(2021) 206 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do projektu rozporządzenia Artificial Intelligence Act.

Konfederacja Lewiatan, KL/290/209/ED/2021

Pobierz