Zasady dot. taryf i rozliczeń w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
24 listopada 2021

Zasady dot. taryf i rozliczeń w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (nr 737 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/437/303/DZS/2021

Pobierz stanowisko