TASK FORCE UKRAINA
18 maja 2023

TASK FORCE UKRAINA

W lipcu 2022 roku powołany został w Lewiatanie stały Zespół zadaniowy na rzecz Ukrainy (Task Force Ukraina), jego szefem jest dr Andrzej Rudka, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku postawiła przed polskim społeczeństwem i jego organizacjami społecznymi nowe wyzwania i skłoniła je do podjęcia licznych działań na rzecz wsparcia Ukrainy, jej obywateli i organizacji. Już wczesną wiosną 2022 r. Konfederacja Lewiatan i jej pracownicy szybko włączyli się w spontaniczne działania na rzecz pomocy humanitarnej wobec uchodźców z Ukrainy do Polski, nawiązaliśmy też współpracę z głównymi organizacjami przedsiębiorców z Ukrainy.

W celu lepszej koordynacji naszych działań, w lipcu 2022 r. powołany został w Lewiatanie stały Zespół zadaniowy na rzecz Ukrainy (Task Force Ukraina). Jego zadaniem jest rozwijanie skutecznych form współpracy i możliwie szerokie włączanie w nią naszych firm członkowskich.