Teresa Wierzbowska, nowym prezesem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów
21 października 2020

Teresa Wierzbowska, nowym prezesem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów

Nowym prezesem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, członka Konfederacji Lewiatan, została Teresa Wierzbowska, doradca zarządu ds. Public Affairs w spółce Cyfrowy Polsat.

Nowa szefowa Związku, od lat zaangażowana jest w działalność organizacji branżowych, które dbają o rozwój mediów w Polsce, a także aktywnie uczestniczy w pracach takich instytucji jak: Stowarzyszenie Sygnał, które reprezentuje branżę audiowizualną w zakresie ochrony własności intelektualnej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji czy Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

W skład nowego zarządu weszli także, jako wiceprezesi, Patrycja Gołos, UPS Polska sp. z o.o., Ewa Wzięch, Canal+ Polska SA, Rafał Karcz, Grupa RMF FM sp. z o.o., Bartosz Romanowski, Agora SA, Dominika Stępińska-Duch, TVN SA i Agnieszka Mazur, EUROZET RADIO sp. z o.o.

Związek Pracodawców Prywatnych Mediów powstał w 1998 r., a rok później przystąpił do Konfederacji Lewiatan. Reprezentuje interesy branży medialnej i zabiega o poprawę warunków jej funkcjonowania. Przynależność Związku do Lewiatana umożliwia uczestnictwo w procesie legislacyjnym, zarówno krajowym, jak unijnym, m.in. poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych oraz udział w pracach komisji rządowych i parlamentarnych.

Konfederacja Lewiatan