Trwa szkolenie z arbitrażu i mediacji dla prawników z Ukrainy
31 stycznia 2024

Trwa szkolenie z arbitrażu i mediacji dla prawników z Ukrainy

Trwa szkolenie na temat arbitrażu i mediacji dla grupy prawników z Ukrainy organizowane w ramach projektu SUKRAM we współpracy Konfederacji Lewiatan i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W inauguracji seminarium-szkolenia nt. Mediacji i Arbitrażu dla ukraińskich prawników 29 stycznia wzięli udział dr Henryka Bochniarz – przewodnicząca rady Głównej Lewiatana, Maciej Witucki – prezydent Lewiatana, Roman Rewald – prezes Centrum Mediacji Lewiatan, Agnieszka Mazur – dyrektor programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Mirosław Skórka – dyrektor Programu Study Tours to Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Małgorzata Miszkin-Wojciechowska – dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan, Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz – dyrektorka Sądu Arbitrażowego Lewiatana, Marcin Asłanowicz – prezes Sądu Arbitrażowgo Lewiatana, dr Andrzej Rudka – pełnomocnik zarządu Konfederacji Lewiatan ds. współpracy z Ukrainą.

Gośćmi specjalnymi byli wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, wiceminister edukacji Andrzej Szeptycki, Vasyl Zvarycz – ambasador Ukrainy w Polsce, Christopher Abrams i James Lindley z Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Projekt SUKRAM (Solidarity Ukrainian Arbitration and Mediation) dotyczy mediacji i arbitrażu jako sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów (w obrocie gospodarczym). Realizowany jest przez Centrum Mediacji Lewiatan, Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej. Wszystkie koszty szkolenia, pobytu i podróży w Polsce (poza kosztami podróży do i z Polski) są pokrywane przez organizatorów.

Arbitraż i mediacja to istotne elementy praworządności, które są kluczem do integracji europejskiej i odbudowy Ukrainy. Zarówno arbitraż, jak i mediacja – jako alternatywne formy rozwiązywania sporów – mogą być wykorzystane do rozwiązywania sporów w sposób efektywny czasowo i ekonomicznie, zapewniając jednocześnie lepsze relacje między przedsiębiorcami szczególnie z zagranicy i ograniczą obciążenia sądów krajowych.

Szkolenie dla prawników z Ukrainy w ramach programu SUKRAM

Szkolenie jest adresowane do prawników z Ukrainy – w pierwszej edycji projektu jest ponad 20 przedstawicieli z jej Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Sprawiedliwości, kilku weteranów wojennych i akademików. Program seminarium składa się z 15 godzin szkolenia na temat mediacji oraz 15 godzin szkolenia w zakresie arbitrażu, uzupełnionych o wizyty w wybranych centrach mediacji i sądach arbitrażowych, jak również spotkaniami z polskimi mediatorami i ekspertami z dziedziny arbitrażu, z których niektórzy poprowadzą szkolenia. Na zakończenie uczestnicy programu uzyskają certyfikaty jego ukończenia.

Program SUKRAM jest praktycznym wyrazem szerokiego wsparcia dla Ukrainy i współpracy z jej instytucjami na rzecz reformowania m.in. ukraińskiego systemu wymiaru sprawiedliwości oraz naszej współpracy z ukraińskimi organizacjami przedsiębiorców.