Uchodźcy z Ukrainy mają pozytywny wpływ na polską gospodarkę
05 marca 2024

Uchodźcy z Ukrainy mają pozytywny wpływ na polską gospodarkę

W 2023 roku udział uchodźców z Ukrainy w polskim PKB wyniósł od 0,7 do 1,1% – wynika z badania Deloitte dla UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców.

Wielkość tego udziału prawdopodobnie będzie nadal rosła. Tak uważają autorzy badania „Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski”, które zostało przeprowadzone przez Deloitte dla UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców.

Pozytywny wpływ uchodźców na gospodarkę był możliwy poprzez sprawne włączenie ich w rynek pracy. Pomimo psychicznych obciążeń związanych z wojną w ich kraju i ciążących na nich obowiązkach rodzinnych, wielu uchodźców w ciągu kilku miesięcy znalazło w Polsce zatrudnienie lub założyło firmy, wspierając tym samym kasę publiczną swoimi podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne, zamiast żyć z pomocy humanitarnej lub swoich oszczędności. W Polsce pracuje obecnie od 225 000 do 350 000 uchodźców z Ukrainy.

Integracja ekonomiczna uchodźców

– Uchodźcy często są przedstawiani jak obciążenie dla systemu pomocy społecznej w naszym kraju. Tymczasem dane wskazują na wysoki poziom zaangażowania migrantów wojennych z Ukrainy – aż 88% jest aktywnych zawodowo.  Dostęp do rynku pracy i możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele Polski miały kluczowe znaczenie w procesie ich integracji ekonomicznej. 80% środków finansowych gospodarstw domowych uchodźców z Ukrainy pochodzi z ich pracy – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Uchodźcy nie wykorzystują swoich kompetencji

W Polsce blisko milion uchodźców z Ukrainy jest objętych tak zwaną ochroną tymczasową. Większość to kobiety i dzieci. Wielu uchodźców ma szczególne potrzeby i dlatego wymaga zwiększonego wsparcia. Na przykład w niemal połowie wszystkich gospodarstw domowych uchodźców jest osoba przewlekle chora, a w skład około 10% wchodzi przynajmniej jedna osoba z niepełnosprawnością.

Włączenie ekonomiczne jest kluczowe dla lepszej ochrony uchodźców i odblokowania dostępnych dla nich rozwiązań.

– Starzenie się społeczeństwa i wzrost gospodarczy przekładają się na rekordowo niskie bezrobocie i niedobór pracowników. Obywatele Ukrainy uzupełniają te luki i pełnią bardzo ważną komplementarną rolę na rynku pracy, natomiast wciąż nie wykorzystują w pełni swoich kompetencji. Uchodźcy są średnio lepiej wykształceni niż migranci ekonomiczni i ludność lokalna, natomiast bardzo często podejmują pracę poniżej kwalifikacji. Poprawienie dopasowania posiadanych kompetencji do wykonywanej pracy umożliwi tym osobom lepsze wykorzystanie swojego potencjału – dodaje Nadia Kurtieva.

Opracowanie: „Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski” jest dostępne tu: https://data.unhcr.org/en/documents/details/106993

 Konfederacja Lewiatan