Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – uwagi Lewiatana do projektu ustawy
03 czerwca 2022

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – uwagi Lewiatana do projektu ustawy

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (nr UD375 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/216/102/AB/2022

Pobierz