UE powinna przywrócić równowagę w relacjach z Chinami
20 stycznia 2020

UE powinna przywrócić równowagę w relacjach z Chinami

Chiny są drugim co do wielkości partnerem handlowym UE, a UE jest największym partnerem handlowym Chin. Ten potencjał gospodarczy pozostaje jednak niewykorzystany ze względu na kierowaną w dużej mierze przez państwo gospodarkę chińską” – powiedział dyrektor generalny BusinessEurope Markus J. Beyrer.

Podcza odbywającej się w Brukseli konferencji, Beyrer przedstawił nowy dokument strategiczny pt. „The EU and China: addressing the systematic challenge”. Jego zdaniem, to że Chiny nie zmierzają obecnie w kierunku prorynkowych reform sprawia, że UE musi podjąć własne środki, aby sprostać wyzwaniom systemowym, w celu zapewnienia silniejszych i bardziej sprawiedliwych relacji gospodarczych i wyrównania szans dla firm.

Aby relacje gospodarcze UE – Chiny były silniejsze i bardziej sprawiedliwe, BusinessEurope proponuje UE cztery rozwiązania:

1. zapewnienie równych szans dla Chin i UE,

2. złagodzenie wpływu zakłóceń rynku spowodowanych przez rząd chiński,

3. wzmocnienie własnej konkurencyjności UE,

4. zapewnienie uczciwej konkurencji i współpracy na rynkach trzecich.

Więcej szczegółów znajduje się w strategii BusinessEurope.

Konfederacja Lewiatan