UE wprowadza środki ułatwiające niesienie pomocy humanitarnej i wspierające Ukrainę
19 kwietnia 2022

UE wprowadza środki ułatwiające niesienie pomocy humanitarnej i wspierające Ukrainę

fot. Anastasiia Krutota / Unsplash.com

13 kwietnia UE wprowadziła wyjątki od środków ograniczających w celu ułatwienia działalności humanitarnej na Ukrainie.

Konkretne organizacje takie jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i wyspecjalizowane agencje ONZ, są wyłączone z zakazu udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych osobom i podmiotom wskazanym w ramach systemu integralności terytorialnej Ukrainy, jeśli te fundusze lub zasoby są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na Ukrainie. Ponadto niektóre wyraźnie określone kategorie organizacji humanitarnych są zwolnione z ograniczeń wywozowych i związanego z nimi zakazu świadczenia usług na obszarach niepodlegających kontroli rządu w obwodach donieckim i ługańskim, jeśli jest to konieczne wyłącznie do celów humanitarnych.

Ponadto 13 kwietnia Komitet Stałych Przedstawicieli Rady zatwierdził zalecenie w sprawie zamiany banknotów hrywien na walutę państw członkowskich przyjmujących osoby uciekające przed wojną na Ukrainie. Ma to na celu dalsze wspieranie uchodźców, którzy mają trudności z wymianą swoich banknotów na waluty UE. Wstępna data przyjęcia to 19 kwietnia.

Wielka Brytania dostosowuje sankcje do UE

13 kwietnia Wielka Brytania ogłosiła nałożenie sankcji na 206 osób, w tym 178 separatystów, sześciu oligarchów, bliskich współpracowników i pracowników, a także na dodatkowe 22 osoby w trybie pilnym. Listę osób można znaleźć tutaj.

14 kwietnia przyjęte przez brytyjski parlament prawo wtórne zakazuje importu wyrobów z żelaza i stali, a także eksportu technologii kwantowych, zaawansowanych materiałów i towarów luksusowych.

14 kwietnia dwie kolejne osoby zostały wpisane na brytyjską listę sankcji finansowych i podlegają zamrożeniu aktywów. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.

Rosyjskie środki zaradcze – projekt ustawy o zarządzaniu zewnętrznym

Stowarzyszenie Europejskiego Biznesu (AEB) w Rosji uprzejmie podzieliło się z nami streszczeniem projektu ustawy o zarządzaniu zewnętrznym, który został złożony w rosyjskiej Dumie. Projekt ustawy określa warunki i mechanizm wprowadzania administracji zewnętrznej w rosyjskich pododdziałach firm zagranicznych, które opuściły Rosję.

Zarząd tymczasowy może zostać wprowadzony w firmie, jeśli:

  • co najmniej 25% jej udziałów jest w posiadaniu obywatela „nieprzyjaznego” kraju i jeśli organizacja ma istotne znaczenie dla stabilności gospodarki rosyjskiej.
  • organizacja produkuje towary pierwszej potrzeby, ma dominującą pozycję na rynku, jest jedynym producentem określonego wyrobu, zapewnia pracę co najmniej 25 procentom ludności pracującej miasta, jej upadek może spowodować zagrożenie dla ludzi, katastrofy lub wzrost cen, lub jeśli uczestniczy w łańcuchu ważnych gałęzi przemysłu.

Decyzję o powołaniu administracji ma podjąć międzywydziałowa komisja podlegająca Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego. Zarządzanie zewnętrzne będzie prowadzone przez VEB.RF lub inną organizację, która zostanie wybrana przez komisję.

Przesłankami do wprowadzenia zarządzania zewnętrznego są między innymi:

  • zaprzestanie kierowania podmiotem z naruszeniem prawa rosyjskiego (w tym odejście po 24 lutego)
  • działania kierownictwa mogą doprowadzić do bankructwa lub likwidacji organizacji (w szczególności, jeśli po 24 lutego kierownictwo zadeklarowało wycofanie się z Rosji „z braku oczywistych powodów ekonomicznych”)
  • zmniejszenie produkcji (w tym spadek przychodów o co najmniej 30% w ciągu trzech miesięcy w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy lub tego samego okresu w roku ubiegłym)

Więcej informacji w języku rosyjskim na temat rezolucji Dumy znajduje się tutaj.

BusinessEurope