Ukraina coraz bliżej UE. Przedsiębiorcy zadowoleni
15 grudnia 2023

Ukraina coraz bliżej UE. Przedsiębiorcy zadowoleni

- Bardzo się cieszymy, że Rada Europejska, z udziałem premiera Donalda Tuska, podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Był to jeden z naszych postulatów. Martwi brak porozumienia w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy – komentuje ustalenia szczytu UE Kinga Grafa, zastępczyni dyrektora generalnego ds. europejskich Konfederacji Lewiatan.

Rozszerzenie UE jest geostrategiczną inwestycją w pokój, bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt Europy. Jednak brak porozumienia w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro to bardzo zła wiadomość.

 – Za naszą wschodnią granicą wciąż trwa wojna i konieczna jest zarówno pomoc humanitarna, jak i wsparcie funkcjonowania państwa. Jest to ważne, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy zapotrzebowanie na energię dla gospodarstw domowych i firm wzrasta. Rozwiązywanie pilnych potrzeb ukraińskiej gospodarki powinno iść w parze z planowanym procesem odbudowy, który musi być zgodny z unijnymi i międzynarodowymi standardami. Jest to szczególnie istotne w obszarze zamówień publicznych – mówi Kinga Grafa.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan jest specjalnym wysłannikiem BusinessEurope ds. współpracy z Ukrainą. Odpowiada za relacje między biznesem europejskim i ukraińskim oraz współpracuje z organizacjami ukraińskich pracodawców, także w kontekście integracji Ukrainy ze strukturami Unii Europejskiej.

Skuteczna polityka rozszerzenia zależy od konkretnych działań, m. in. w zakresie jednolitego rynku. UE potrzebuje środowiska regulacyjnego, które stymuluje innowacje i inwestycje w Europie, redukuje koszty prowadzenia działalności na jednolitym rynku i umożliwia firmom realne korzystanie z możliwości biznesowych wynikających z zielonej i cyfrowej transformacji.

– Mamy nadzieję, że przygotowywany przez Enrico Lettę raport nt. przyszłości rynku UE pomoże opracować plan działań w tym zakresie, z uwzględnieniem polityki rozszerzenia – dodaje Kinga Grafa.

Przegląd Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 musi koncentrować się na stymulowaniu wzrostu, inwestycji i tworzeniu miejsc pracy, a także wspieraniu państw członkowskich w realizacji reform. Na przykład ewentualne cięcia w programie Horizon Europe, kluczowym programie finansowania UE dla badań i innowacji, osłabiłyby cel poprawy konkurencyjności Europy poprzez innowacje. Unijni przywódcy muszą pamiętać, że konkurencyjna gospodarka to kluczowy warunek, aby UE była bardziej odporna na kolejne kryzysy i silna na arenie międzynarodowej.

Konfederacja Lewiatan