Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców – uwagi Lewiatana
15 maja 2023

Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 kwietnia 2023 r. (znak: DDR-III.0210.9.2023) z prośbą o zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD497) Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/182/75/PP/2023

Pobierz pismo