Umowy leasingu powinny być zawierane za pośrednictwem poczty elektronicznej
26 lutego 2020

Umowy leasingu powinny być zawierane za pośrednictwem poczty elektronicznej

Umowy leasingu powinny być zawierane za pośrednictwem poczty elektronicznej

• Umowy leasingu powinny być zawierane nie tylko w wersji pisemnej, ale również w formie dokumentowej, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Obecna regulacja jest z perspektywy rozwoju rynku leasingu niepraktyczna i uciążliwa, bowiem forma pisemna umowy na rynku finansowym coraz częściej jest zastępowana rozmaitymi wersjami elektronicznej wymiany danych.

– We współczesnej gospodarce opartej na szybkim obrocie dóbr i usług, konieczność zachowania formy pisemnej stanowi dużą niedogodność dla przedsiębiorców, którzy stanowią większość podmiotów zawierających umowy leasingu. Wysoki stopień informatyzacji firm doprowadził do sytuacji, w której forma pisemna przy zawieraniu umów staje się zjawiskiem coraz bardziej anachronicznym – mówi Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym w postaci elektronicznej mogą być już zawierane umowy kredytu, a także inne umowy przewidziane w prawie bankowym. Dotyczy to też umów ubezpieczeniowych jeżeli są w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.
Tego typu rozwiązania pozytywnie wpływają na zwiększenie dostępu klientów do usług finansowych np. tych którzy są zainteresowani zakupami przez Internet. Do takich usług włączono umowy pożyczki. Jednak usługi leasingu są cały czas poza tym katalogiem.

– Utrzymanie pisemnej formy umowy leasingu jest w dzisiejszych realiach anachroniczne i staje się coraz większą niedogodnością. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że leasing nie stanowi umowy bardziej skomplikowanej niż umowy pożyczki, umowy przewidziane w prawie bankowym czy zawierane zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, gdzie forma dokumentowa jest dopuszczona – dodaje Aleksandra Musielak.

Konfederacja Lewiatan liczy na to, że postulat znajdzie odzwierciedlenie w projekcie tzw. ustawy paperless, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z innymi resortami,

Konfederacja Lewiatan