15 stycznia 2021

Unijna pomoc powinna trafić do firm w formie dotacji i poprzez projekty partnerów społecznych

• Unijny program REACT-EU w wysokości 47,5 mld euro ma pomóc krajom członkowskim złagodzić bezpośrednie skutki kryzysu Covid-19.

• Konfederacja Lewiatan proponuje, aby środki z tego programu przeznaczyć m.in. na granty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz projekty partnerów społecznych.

 

Trwają prace nad wykorzystaniem funduszu REACT-EU, przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy oraz programów operacyjnych w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

– Proponujemy, aby w ramach programu REACT-EU uruchomić granty skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pomogą one firmom dostosować się do prowadzenia działalności w warunkach pandemii Covid-19 oraz odzyskać popyt po kryzysie. Pieniądze z tego pakietu mają być wydane do końca 2023 roku – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Na co konkretnie można przeznaczyć te środki?

  • Pomoc w realizacji niezbędnych inwestycji spowodowanych koniecznością zmiany organizacji pracy
  • Doposażenie stanowisk pracy
  • Wsparcie szkoleń pracowników związanych z pracą zdalną
  • Dostosowanie pomieszczeń do reżimów sanitarnych
  • Zakup urządzeń sanitarnych
  • Digitalizację dokumentacji
  • Wsparcie firm w odzyskaniu przez nie popytu na produkty czy usługi sprzed kryzysu

Konfederacja Lewiatan postuluje także, aby granty w ramach programu REACT-UE mogli otrzymać partnerzy społeczni – pracodawcy i związkowcy. Celem byłoby wzmocnienie reprezentacji interesów pracodawców i pracowników w dialogu społecznym w związku z nowymi wyzwaniami, w tym z koniecznością wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu oraz transformacją cyfrową. Ważne byłoby też wsparcie przez partnerów społecznych procesów cyfryzacji firm i ich pracowników oraz dostosowywania się do założeń EZŁ.

Z dotacji mogłyby być finansowane wydatki m.in. na wzmocnienie struktur ułatwiających konsultacje, udział w krajowym i europejskim dialogu społecznym, czy – w przypadku środków przeznaczonych na wspieranie firm i przekwalifikowanie się kadry – podniesienie kompetencji pracowników.

Konfederacja Lewiatan