Unijna Strategia farmaceutyczna
17 czerwca 2020

Unijna Strategia farmaceutyczna

W związku z kryzysem spowodowanym pandemią, dodatkowego znaczenia nabrały dyskusje o potrzebie dywersyfikacji kluczowych łańcuchów dostaw oraz inwestycji w łańcuchy wartości o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i strategicznej autonomii UE. Szczególną rolę w tej dyskusji odgrywa przyszłość sektora farmaceutycznego.

 

W tym tygodniu rozpoczęły się publiczne konsultacje ws. unijnej strategii farmaceutycznej. Mapa drogowa, przedstawiona przez Komisję Europejską na początku czerwca, wskazuje że głównymi celami tej strategii będzie zapewnienie pacjentom dostępu do bezpiecznych i niedrogich leków oraz utrzymanie konkurencyjności europejskiego przemysłu farmaceutycznego. Wśród celów szczegółowych, KE wymienia wsparcie produkcji półproduktów (intermediatów) i substancji czynnych (active pharmaceutical ingredient, API)  na obszarze UE. Obecnie, ponad 60% surowców wykorzystywanych do produkcji leków pochodzi z Chin i Indii. Rosnąca zależność UE od importu leków i substancji czynnych może powodować problemy systemowe, zagrożenia dla zdrowia unijnych obywateli oraz poważne straty gospodarek.

W liście do szefów państw i rządów przed czerwcową Radą Europejską, federacje członkowskie BusinessEurope apelują o dogłębną analizę decyzji, które doprowadziły do osłabienia europejskich łańcuchów wartości i ekosystemów oraz do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz przeniesienia z powrotem części produkcji do Europy i wsparcia unijnych producentów poprzez system zachęt regulacyjnych oraz finansowych, m. in. w ramach proponowanego strategicznego instrumentu inwestycyjnego (Strategic Investment Facility).

Konfederacja Lewiatan oraz Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego zabiegają w Brukseli o rozwiązania, które wesprą krajowych producentów leków, np. poprzez wprowadzenie mechanizmów rekompensaty wzrostu kosztu produkcji leków z intermediatów i API produkowanych na terytorium Unii Europejskiej, uwzględniających koszty środowiskowe. Należy również rozważyć wdrożenie działań nielegislacyjnych, zalecających narodowym organom kompetentnym w zakresie refundacji, aby nie posługiwały się kryterium ceny jako dominującym, ale uwzględniały w dużym stopniu wytwarzanie intermediatów, API, gotowych leków na terenie UE.

Polska ma potencjał, aby rozwijać produkcję substancji czynnych, dzięki wyszkolonej kadrze oraz istniejącej infrastrukturze, dlatego powinna odgrywać ważną rolę w tworzącej się strategii farmaceutycznej.

Konfederacja Lewiatan

Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli