Unijna strategia ws. poprawy efektywności energetycznej budynków
27 października 2020

Unijna strategia ws. poprawy efektywności energetycznej budynków

Komisja Europejska (KE) opublikowała Strategię ws. Fali Remontów, która ma na celu modernizację i poprawę efektywności energetycznej budynków w całej UE. Celem tej inicjatywy jest co najmniej podwojenie wskaźnika remontów w Europie w ciągu następnej dekady i doprowadzenie do wyremontowania 35 milionów budynków do 2030 r., a także stworzenie 160 000 nowych miejsc pracy w sektorze budownictwa. W Strategii Komisja wyraźnie podkreśla, że drewno to kluczowy zrównoważony materiał budowlany.

 

Strategia jest podzielona na cztery części, w których Komisja przedstawia swoje plany dotyczące europejskich zasobów budowlanych.

W pierwszej części Komisja wyjaśnia konkretne problemy związane z obecnymi europejskimi zasobami budowlanymi oraz przyczyny, dla których wymagają one pilnej modernizacji. Aby osiągnąć nowe ambicje w zakresie klimatu, sprowadzające się do ograniczenia emisji o 55 proc. do 2030 r., emisje w budynkach muszą zostać ograniczone o 60 proc., końcowe zużycie energii o 14 proc., a zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie o 18 proc. Jednocześnie roczny wskaźnik remontów w całej UE jest bardzo niski i wynosi około 1%. Dlatego też Fala Remontów wyznacza nowy cel, aby „co najmniej podwoić roczny wskaźnik remontów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do 2030 r. oraz wspierać remonty o charakterze energetycznym”. To powinno doprowadzić do wyremontowania 35 milionów budynków do 2030 r., a także stworzenia 160 000 nowych miejsc pracy w sektorze budownictwa.

W drugiej części Komisja przedstawia „Główne zasady remontów budynków do 2030 r. i 2050 r.”, którymi należy się kierować przy wdrażaniu Fali Remontów. Są to: „Efektywność energetyczna”, „Przystępność cenowa”, „Dekarbonizacja i integracja odnawialnych źródeł energii”, „Myślenie oparte na pełnym cyklu i obiegowości”, „Wysokie standardy zdrowotne i środowiskowe”, „Wspólne stawianie czoła bliźniaczym wyzwaniom związanym z przejściem na gospodarkę ekologiczną i cyfrową” oraz „Szacunek dla estetyki i jakości architektonicznej”.

W części trzeciej i czwartej Komisja prezentuje swoje plany dot. przyjęcia ram prawnych UE i obszary priorytetowe. Najważniejsze z nich to:

 • Rewizja „Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)” do końca 2021, w tym silniejsze obowiązki dot. ”Energy Performance Certificates (EPCs)”
 • Rewizja “Energy Efficiency Directive” do czerwca 2021
 • Wprowadzenie nowych „Smart Readiness Indicators”
 • Wprowadzenie „Digital Building Logbooks”, integrujących wszystkie dane związane z budynkami
 • Zwiększenie puli środków UE na projekty remontowe, zwłaszcza poprzez “Recovery and Resilience Facility”, “InvestEU”, “Connecting Europe Facility”, “LIFE”, “Horizon Europe” i  “European Agricultural Fund for Rural Development”
 • „European Local Energy Assistance (ELENA)” powinna zostać wzmocniona w zakresie pomocy technicznej i wykorzystywana jako przykład dla programów krajowych lub lokalnych
 • Wzmacnianie inicjatyw szkoleniowych i przekwalifikowujących dla pracowników budowlanych i remontowych poprzez „Skills Agenda”, planowany „Pact for Skills” i inwestycje poprzez „European Social Fund+” i „Just Transition Fund”
 • Uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju w trwającym przeglądzie „Construction Products Regulation”
 • Praca nad “2050 roadmap for reducing whole life-cycle carbon emissions in buildings” do końca 2023
 • Przegląd „material recovery targets” do końca 2024 r.
 • Włączenie większej ilości energii odnawialnej do budynków ocenianej w ramach „Electricity Market Directive” i przeglądzie „Renewable Energy Directive”
 • Wystartowanie z “New European Bauhaus” tj. inicjatywą stworzenia sieci dla planistów, architektów, przedsiębiorców i innych osób oraz planowania konkretnych projektów budowlanych, które łączą rozwiązania społeczne i estetyczne z zielonymi i cyfrowymi technologiami i produktami. Również w tym przypadku Strategia podkreśla, że materiały oparte na naturze, takie jak drewno, powinny odgrywać ważną rolę w tych projektach
 • Rekomendacja dot. Ubóstwa Energetycznego w celu ułatwienia dostępu do zdrowego życia grupom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz uruchomienie “Affordable Housing Initiative”, która będzie pilotażem dla 100 projektów remontu dzielnic
 • Ocena ewentualnego wprowadzenia „green public procurement criteria” do czerwca 2022 r. dla budynków publicznych, a także ustalenie orientacyjnych etapów remontów publicznych i prywatnych budynków usługowych na lata 2030 i 2040
 • Promowanie dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia poprzez przegląd „Renewable Energy Directive”, „Energy Efficiency Directive” i „EU ETS” do czerwca 2021 r., a także stosowanie i dalszy rozwój środków w zakresie „eco-design, labelling” oraz wspieranie podejścia lokalnego.

Podsumowanie przedstawiające orientacyjne ramy czasowe wszystkich kluczowych działań Komisji dot. Fali Remontów znajduje się w załączniku. Więcej informacji można znaleźć również w pytaniach i odpowiedziach oraz arkuszu informacyjno-komunikacyjnym opublikowanych przez Komisję.

 

Adam Dorywalski, biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli

 

Konfederacja Lewiatan