Unijne regulacje dotyczące tak zwanych taksonomii – stanowisko Lewiatana
08 lutego 2022

Unijne regulacje dotyczące tak zwanych taksonomii – stanowisko Lewiatana

Komisja Europejska opublikowała w dniu 2 lutego 2022 r. projekt uzupełniającego Aktu Delegowanego w Sprawie Kryteriów taksonomicznych dotyczących łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowanie się do nich. Wyrażam oczekiwanie, że treść przyjętego ostatecznie akt delegowany, potwierdzi rolę gazu i energii jądrowej, jako ważnych paliw przejściowych (pomostowych), wspomagających transformację w kierunku neutralności klimatycznej.

KL/39/AB/2022

Pobierz stanowisko