Unijne wsparcie po COVID-19. Plan Marshalla na miarę XXI wieku
09 lutego 2021

Unijne wsparcie po COVID-19. Plan Marshalla na miarę XXI wieku

Przed nami drugi ‘Plan Marshalla’. Unijne wsparcie po COVID-19, z którego 57 mld euro przypadnie Polsce. To wielka szansa na skok cywilizacyjny. My, organizacje społeczne oraz przedsiębiorcy, domagamy się w liście do Premiera, dialogu i aktywnego włączenia nas do wspólnego wypracowania reform i projektów w ramach KPO. Obawiamy się wykorzystania funduszy do wsparcia niskiej jakości projektów, które powstają ponad głowami społeczeństwa.

 

 

List do Premiera

Polska będzie czwartym największym beneficjentem nadzwyczajnego instrumentu wartego 750 mld euro (pełna nazwa to Next Generation EU). Nasz kraj na projekty odbudowy dostanie nawet 57 mld euro, z czego 34 mld euro w formie pożyczek i 23 mld euro w formie grantów. Oznacza to, że będziemy mieli do wydania 50 mld złotych rocznie! To dwa razy więcej niż dotychczas.

Krajowy Plan Odbudowy ma być przede wszystkim programem reform, a w drugiej kolejności programem inwestycji.

Wśród kamieni milowych programu powinny znaleźć się między innymi następujące projekty:
• czyste powietrze i energia
• mobilność i walka z wykluczeniem transportowym
• szerokopasmowy internet
• sposoby na suszę i zanieczyszczenie wód
• zdrowa i bezpieczna żywność

– Jeśli KPO będzie ambitny i dobrej jakości, pozwoli Polsce wejść w główny nurt dziejącej się obecnie w UE i na świecie rewolucji technologicznej. Jeśli będzie słaby – utrwali nasze zapóźnienie, mówi Mirosław Proppé, prezes WWF Polska.

Klimat, środowisko, konkurencyjność

KPO to wyjątkowy program, skrojony pod wyzwania jakie niesie pandemia i zmiana klimatu. 37 proc. środków ma zostać przeznaczone na cele transformacji klimatycznej, pozostałe projekty muszą być co najmniej neutralne wobec klimatu i środowiska.

W grudniu 2019 roku, Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy stulecia. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej, głowy państw i przywódcy zdecydowali o podniesieniu celu redukcji CO2 do 2030 roku o 55%. W najbliższych miesiącach Komisja Europejska będzie sukcesywnie przedstawiać projekty nowelizacji prawa unijnego, które umożliwią realizację obu tych celów.

– Tworząc polski Plan Odbudowy musimy brać pod uwagę nie tylko obecny kształt regulacji europejskich, ale jednocześnie uwzględniać kierunek ewolucji prawa i polityki UE – mówi Marcin Korolec z Instytutu Zielonej Gospodarki.

Ponad głowami obywateli

30. kwietnia mija rekomendowany przez Komisję Europejską termin złożenia Krajowych Planów Odbudowy do Komisji Europejskiej. Do tej pory jego kształt pozostaje tajemnicą. Konsultowanie planów i polityk rządu z partnerami społecznymi to warunek konieczny by plan miał szansę zmienić kraj w duchu Europejskiego Zielonego Ładu. Niestety, wbrew temu zaleceniu, KPO powstaje bardzo nietransparentnie.

– Staraliśmy się brać udział w dialogu od samego początku, ale do tej pory pozostawało to bez odpowiedzi ze strony Ministerstwa Funduszy. Temat dotyczy całego społeczeństwa, bo zobowiązania podejmowane dziś będą spłacane przez co najmniej dwa pokolenia Europejczyków. Jeśli chcemy wykorzystać w Polsce szanse które stwarza Zielony Ład musimy wykorzystać nadchodzącą europejską pomoc co najmniej nie gorzej od pozostałych państw członkowskich – mówi Izabela Zygmunt z Polskiej Zielonej Sieci.

– KPO to ogromna szansa dla Polski. Ponad 57 mld euro to ogromne środki, które mogą wspomóc realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Istotne jest, aby w konsultacjach dokumentu wzięli udział eksperci, strona społeczna, pracodawcy i organizacje pozarządowe. Programy wsparcia powinny w sposób kompleksowy akcentować potrzebę budowania gospodarki niskoemisyjnej i uwzględniać pomoc dla inwestycji m.in. w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i inne – mówi Dorota Zawadzka- Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

My sygnatariusze listu: BoMiasto, Business Centre Club, Centrum Myśli Strategicznych, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Climate Strategies Poland, Europejski Kongres Finansowy, Fundacja Frank Bold, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Instytut Odpowiedzialnych Finansów, Instytut Zielonej Gospodarki, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polska Rada Biznesu, Polska Zielona Sieć, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Railway Business Forum, ThinkTank, TOR i WWF Polska apelujemy o to, aby opracowywany przez Polskę Krajowy Plan Odbudowy tworzył podstawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Domagamy się prawdziwego dialogu i włączenie w jego tworzenie wszystkich interesariuszy.

Zapraszamy na briefing prasowy 9 lutego o godz. 11.30 przed bramą wjazdową do KPRM, al. Ujazdowskie 1/3. Po briefingu przejdziemy do Biura Podawczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i tam złożymy nasz list. Na briefingu będą obecni:

Mirosław Proppé, WWF Polska,
Adrian Furgalski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR,
Marcin Korolec, Instytut Zielonej Gospodarki,
Izabela Zygmunt, Polska Zielona Sieć,

KONTAKTY:
Mirosław Proppé, WWF Polska, mproppe@wwf.pl; tel: 604 496 390
Marcin Korolec, Instytut Zielonej Gospodarki, marcin.korolec@gmail.com, tel. 601 233 819
Izabela Zygmunt, Polska Zielona Sieć, izabela.zygmunt@bankwatch.org, tel. 502 036 987
Ilona Jędrasik, Client Earth, ilona.jedrasik@gmail.com, tel. 518 845 790
Adrian Furgalski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Forum Krajowe Railway Business Forum, tel. 602 736 379
Dorota Zawadzka-Stępnia, Konfederacja Lewiatan, dzawadzka-stepniak@konfederacjalewiatan.pl,
tel. 502117112

 

Konfederacja Lewiatan