Ustawa o cudzoziemcach – uwagi Lewiatana dot. projektu nowelizacji
17 listopada 2021

Ustawa o cudzoziemcach – uwagi Lewiatana dot. projektu nowelizacji

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1681), przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan do ww. projektu ustawy.

Konfederacja Lewiatan, KL/422/292/RL/2021

Pobierz stanowisko