Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa skierowana na wysłuchanie publiczne
12 lipca 2023

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa skierowana na wysłuchanie publiczne

Projekt zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa został wczoraj, decyzją sejmowych komisji, skierowany na wysłuchanie publiczne Konfederacja Lewiatan, zaangażowana w prace nad projektem od trzech lat, z aprobatą odnosi się do tego pomysłu.

Po ponad trzech latach prac projekt zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa został wczoraj poddany pierwszemu czytaniu.

Z uwagi na złożoność problematyki oraz szereg zastrzeżeń rynku odnośnie zgodności projektu z prawem UE, Konstytucją RP oraz regulacjami z zakresu prawa konkurencji, sejmowe komisje Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Obrony Narodowej podjęły decyzję o konieczności pogłębienia dyskusji wokół projektu w ramach wysłuchania publicznego.

– Cieszymy się, że Sejm wysłuchał naszych apeli i skierował projekt na wysłuchanie publiczne. To sukces przedsiębiorców reprezentujących wiele kluczowych sektorów gospodarki, w tym telekomunikacyjny, finansowy, farmaceutyczny czy energetyczny. Lewiatan sygnalizował już wcześniej, że projekt ustawy, poprzez m.in. wprowadzenie nowego operatora (OSSB) na rynek czy ograniczenie gwarancji procesowych w ramach wydawania decyzji o zakwalifikowaniu przedsiębiorcy jako dostawca wysokiego ryzyka, może ewidentnie zaburzyć konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego, w tym również rynku dostawców produktów, usług i procesów ICT. Apelowaliśmy o poszanowanie zasad dobrej legislacji w trakcie prac nad projektem ustawy, w tym rozpoczęcie nad nim prac  dopiero po wejściu w życie Prawa Komunikacji Elektronicznej oraz z uwzględnieniem wymogów dyrektywy NIS2. Na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji zwróciliśmy uwagę również na usunięcie z treści projektu ustawy wymogu jego notyfikacji technicznej do Komisji Europejskiej – mówi Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego w Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan od trzech lat była zaangażowana w dyskusję na temat kształtu projektu ustawy, sygnalizując na każdym etapie jego procedowania kwestie kontrowersyjne.

Konfederacja Lewiatan