Ustawa o OZE – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy
03 czerwca 2022

Ustawa o OZE – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy

Obecnie w Sejmie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2290 – dalej „Projekt Ustawy”). Jedną ze zmienianych przedmiotowym projektem ustaw ma być ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467, dalej: „Ustawa o OZE”), która jest kluczowa dla przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie OZE Konfederacji Lewiatan. W związku z powyższym przesyłam poniższe uwagi Konfederacji Lewiatan do procedowanego projektu ustawy.

KL/219/104/AB/2022

Pobierz