Ustawa o rachunkowości – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji
15 października 2021

Ustawa o rachunkowości – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji

W związku z prowadzonymi pracami parlamentarnymi dotyczącymi rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1570), który dostosowuje krajowe przepisy do unijnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania , Konfederacja Lewiatan pragnie zwrócić uwagę na poważną wątpliwości dot. potencjalnego rozszerzenia wymogów formatu raportowania ESEF na wszystkie (również śródroczne) sprawozdania i w związku z tym przedstawia propozycję doprecyzowania projektu ustawy.

Konfederacja Lewiatan, KL/382/270/PP/2021

Pobierz stanowisko