Ustawa o rachunkowości – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji
30 lipca 2021

Ustawa o rachunkowości – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji

W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy
o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (UD154), który dostosowywać ma przepisy krajowe do unijnych regulacji standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania oraz posiadanego już przez część przedsiębiorców doświadczenia w zakresie nowej formy sprawozdawczości, Konfederacja Lewiatan pragnie zwrócić uwagę na wątpliwości dot. potencjalnego rozszerzenia wymogów formatu raportowania ESEF na wszystkie (również śródroczne) sprawozdania.

Konfederacja Lewiatan, KL/302/219/PP/2021

Pobierz