Ustawa o refundacji leków – stanowisko Lewiatana
06 lipca 2023

Ustawa o refundacji leków – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Projekt”) oraz przekazaniem Projektu do Sejmu RP w dn. 23 czerwca br., przekazuję w załączeniu stanowisko Konfederacji Lewiatan.

KL/250/110/KO/2023

Pobierz