Ustawa o transporcie drogowym – stanowisko TLP ws. nowelizacji
03 września 2021

Ustawa o transporcie drogowym – stanowisko TLP ws. nowelizacji

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC93), pismo z dnia 29 lipca 2021 r. (znak: DTD-1.0210.2.2021.2), uprzejmie przekazujemy stanowisko branżowego związku Transport i Logistyka Polska, które Konfederacja Lewiatan popiera.

Konfederacja Lewiatan, KL/334/234/RL/2021

Pobierz