Ustawa o wyrobie napojów spirytusowych – uwagi Lewiatana
24 lutego 2022

Ustawa o wyrobie napojów spirytusowych – uwagi Lewiatana

W związku z konsultacjami projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – UC 77) przedstawiamy dodatkowe uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/62/31/KO/2022

Pobierz załącznik