Ustawa odległościowa – stanowisko Lewiatana
01 czerwca 2021

Ustawa odległościowa – stanowisko Lewiatana

Z uznaniem przyjmujemy przedstawiony do konsultacji projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (…). Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że z punktu widzenia przedsiębiorców i samorządów wprowadzenie przewidzianych w projekcie dodatkowych wymogów dla lokalizowania EW skutkować będzie istotnym przedłużeniem ścieżki proceduralnej przygotowania inwestycji i utrzymaniem niepewności związanej z procesem planistycznym. Dlatego w dalszej części pisma przedstawiamy uwagi szczegółowe zorientowane na możliwe usprawnienie proponowanych rozwiązań.

Konfederacja Lewiatan, KL/219/162/DZS/2021

Pobierz