Ustawa regulująca ograniczenia i wyłączenia od egzekucji – stanowisko Lewiatana
29 lipca 2021

Ustawa regulująca ograniczenia i wyłączenia od egzekucji – stanowisko Lewiatana

Niniejsze stanowisko odnosi się do postulatu de lege ferenda petycji w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej, poprzez uchwalenie jednej ustawy regulującej kompleksowo ograniczenia i wyłączenia od egzekucji (P10-123/20) w zakresie zmiany kwoty wolnej od egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Konfederacja Lewiatan, KL/299/216/AZ/2021

Pobierz