Uwagi do proj. ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
07 kwietnia 2020

Uwagi do proj. ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (UD34), przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan do niektórych uwag zgłoszonych przez poszczególne resorty w toku uzgodnień międzyresortowych do przedmiotowego projektu.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść uwag
KL/152/96/DG/2020