Uwagi do projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136)
15 października 2020

Uwagi do projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136)

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/484/340/DG/2020