Uwagi do projektu Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.
12 lutego 2021

Uwagi do projektu Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/65/44/KB/2021

Pobierz