Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym (nr z wykazu – 81)
22 grudnia 2020

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym (nr z wykazu – 81)

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym (nr z wykazu – 81) – projekt z dnia 17 listopada br., przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/595/425/DZS/2020