Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną
03 marca 2021

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną

Przedstawiamy uwagi Rady OZE w Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną  w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda (nr 500 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Konfederacja Lewiatan, KL/86/61/KB/2021

Pobierz