Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych
28 kwietnia 2020

Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych

W nawiązaniu do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług (wersja z dnia 22 kwietnia 2020 r.), Konfederacja Lewiatan przedstawia szczegółowe stanowisko do pakietu zmian.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/198/130/AM/2020